Proiect de hotarare privind revocarea HCL 54/18.10.2016 privind aprobarea exploatarii si valorificarii unei cantitati de masa lemnoasa din padurea comunala a comunei Halmagiu si a caietului de sarcini cu privire la pregatirea si desfasurarea licitatiei de

06 December 2016