Proiect de hotarare privind transferul din domeniul public al judetului Arad in domeniul public al comunei Halmagiu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare situate pe raza UAT Halmagiu si care deservesc exclusiv comuna Halmagiu,

04 December 2018