Proiect de hotarare privind validarea rectificarilor bugetului local general de venituri si cheltuieli al comunei Halmagiu pe anul 2017 conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul.

22 December 2017