Proiecte de hotarare aprobare planul anual de actiune privind serviciile sociale comuna Halmagiu pe anul 2021

07 April 2021