Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozițiile Autorității Executive (2022)