Dispozitia 88 din 21 Aprilie 2022 -convocare sedinta ordinara CL Halmagiu