HCL 12 din 25.01.2023 propunere incadrare drum judetean DJ 792F km0+640 si trecerea in domeniul public Halmagiu