HCL 16 din 28.01.2023 avizare strategie de contractare documentatie atribuire delegare gestiune serviciu salubrizare