HCL 4 din 25.01.2023 actualizare PAAR Halmagiu pe anul 2023