CHESTIONAR privind nevoile de finanțare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei 2023 – 2027 din teritoriul GAL DSGH