Raport de evaluare a implementarii Legii 52 din 2003 pentru anul 2019