Raport de evaluare a implementarii Legii NR.52/2003 in anul 2016