Raport de evaluare a implementarii Legii NR.544/2001 in anul 2016