Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale in comuna Halmagiu

21 June 2018