Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Halmagiu, judetul Arad.Inițiativa Primar

28 February 2017