Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Halmagiu, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, afla

19 July 2017