Indicatorii de performanta pentru monitorizarea serviciilor de salubrizare