Proiect de hotarare privind încheierea și semnarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4 cu operatorul Societatea ACTIV SALUBRITATE SA

09 May 2018